TREFELLING OG TREPLEIE I BERGEN OG OMEGN

STANG TREFELLING


FRA KANT TIL KANT I BERGEN

Hei, og velkommen til heimesida vår!


Vi er eit lite arboristfirma som i utfører oppdrag i bergensområdet og omliggande kommunar. Våre oppdragsgjevarar er i hovudsak private hageeigarar, boligselskap og bedrifter. Trefelling, trepleie/beskjering og rotvelte utgjer det meste av aktiviteten vår. Vi har utdanning lang erfaring for slike oppdrag.


Høg sikkerheit og høg effektivitet har sterk positiv samanheng. Ved systematisk «SikkerJobbAnalyse» (SJA) finn ein både den sikre og den effektive måten å gjennomføre oppdraget på. Difor kan vi utføre sikkert høgdearbeid til prisar som kundane er nøgde med. Så langt har vi ingen skader på folk eller eigedom i statistikken vår. Vi anstrenger oss kvar dag for å oppretthalde dette nivået..

KONTAKT

Stang Trefelling

Mobil: 922 14 807

Eller bruk vårt kontaktskjema.

Opphavsrett © StangTrefelling.no  2014-2019